Karmelské online exercicie pro dobu postní 2022

Žít Božím milosrdenstvím 
spolu se svatými KarmeluVšechny předchozí ústupy ústupu naleznete zde v archivu.

 Italiano    
deutsch | italiano | français | castellano | nederlands | română
  English Hrvaska   
indonesia | português | english | hrvatski | český polski 
        

„Dal mi své nekonečné milosrdenství“: tento slavný výrok svaté Terezie od Dítěte Ježíše lze zapsat do karmelitánské tradice. Už svatá Terezie z Avily napsala: „Všechno očekávám od Božího milosrdenství.“ Tyto postní exercicie nám nabízejí, abychom se ponořili do Božího milosrdenství, ve škole postav Karmelu: Edity Steinové, Terezie od Ježíše, Jana od Kříže, Terezie od Dítěte Ježíše, Vavřince od Vzkříšení, Alžběty od Nejsv. Trojice, Terezie z Los Andes. Tito světci a svědci Božího milosrdenství nám pomohou hlouběji vstoupit do tohoto ústředního tajemství naší víry, a tak hlouběji prožít milost Velikonoc.

Forma a rytmus exercicií:

Po úvodním e-mailu zaslaném ve středu 2. března budete každý pátek dostávat e-mail s informacemi exercicií. Texty si můžete stáhnout ve formátu PDF (verze pro PC nebo mobilní telefon). Obsahují:
– meditace na základě evangelia a karmelitánských světců
– několik tipů, jak toto rozjímání uvést do praxe
– postní kalendář pro každodenní modlitbu

Online exercicie připravil P. Denis-Marie Ghesquieresz karmelitánského kláštera v Paříži a spolupracovali na nich mnozí další. Do češtiny je přeložila Blanka Cvrková.

Online exercicie jsou zdarma. Můžete se k nim přihlásit v níže připojeném formuláři . Později se můžete kdykoli odhlásit a Vaše jméno bude odstraněno z distribučního seznamu.

Texty jsou Vám volně k dispozicii a můžete je použít pro Vaše chvíle ztišení a modlitby během týdne.

K účasti na exerciciích můžete pozvat Vaše přátele a známé, když jim doporučíte tento odkaz:
www.exerzitien-online.karmel.at

Pokud máte možnost, abyste ve Vaší faře nebo jinde vyvěsili plakát nebo položili letáčky, najde je na tomto odkazu:  Plakát A4.P.Roberto Maria Pirastu, OCD, Karmel ve Vídni a organizační tým:
Tereziánský Karmel v Rakousku
Společnost Edity Steinové v Rakousku
Sestry P. Marie KarmelskéAno, chtěl bych obdržet "online exercicie" prostřednictvím e-mailu:
* označuje požadovanou