Karmelské online exercicie v době postní 2020

 

Všechny předchozí ústupy ústupu naleznete zde v archivu.

 Italiano   
 English Hrvaska   

deutschitaliano | français | castellano |

português | english | hrvatski | český polski 


 

V těchto online exerciciích pro dobu postní nás bude provázet sv. Jan od Kříže a bude nám pomáhat, abychom se připravili na Velikonoce.

Online exercicie jsou zdarma. Můžete se k nim přihlásit v níže připojeném formuláři . Později se můžete kdykoli odhlásit a Vaše jméno bude odstraněno z distribučního seznamu.

Sv. Jan od Kříže se narodil v roce 1542 ve Frontiveros ve Španělsku. Když mu bylo 21 let, vstoupil ke karmelitánům. Jejich tehdy uvolněnější řeholní život ho zklamal, a proto uvažoval o přestupu k přísnějším kartuziánům. V roce 1568 se však setkal se sv. Terezií od Ježíše a ta v něm vzbudila zájem o reformu karmelitánského řádu. Spolubratři se tomu postavili na odpor a dokonce ho na tři měsíce zavřeli do vězení. Tam napsal své nejkrásnější mystické básně. Jeho nejznámější spisy (Výstup na horu Karmel, Temná noc, Duchovní píseň a Živý plamen lásky) jsou komentáře k těmto básním. Příkoří, které musel snášet, mu pomohlo k hlubokému spojení s Bohem a přivedlo ho na vrchol mystického života.

Online exercicie napsal P. Jean-Alexandre z karmelitánského kláštera v Paříži a spolupracovali na nich mnozí další. Do češtiny je přeložila Blanka Cvrková.

Texty jsou Vám volně k dispozicii a můžete je použít pro Vaše chvíle ztišení a modlitby během týdne.

Průběh exercicií
Na Popeleční středu, a pak každý pátek dostanete e-mail s odkazem na texty následující neděle. Texty si můžete stáhnout ve formátu pdf A4 nebo pdf pro mobilní telefony. Texty obsahují komentář k nedělnímu evangeliu, duchovní impuls a postní kalendář s obrázky, myšlenkami a citáty pro každý den následujícího týdne (pondělí – sobota).

Online exercicie jsou zdarma. Můžete se k nim přihlásit v níže připojeném formuláři . Později se můžete kdykoli odhlásit a Vaše jméno bude odstraněno z distribučního seznamu.
K účasti na exerciciích můžete pozvat Vaše přátele a známé, když jim doporučíte tento odkaz:

www.exercicie-online.karmel.at

Pokud máte možnost, abyste ve Vaší faře nebo jinde vyvěsili plakát nebo položili letáčky, najde je na tomto odkazu:  Plakát A4.

Přejeme Vám tedy požehnanou dobu postní a pěkné exercicie pro všední den!

P.Roberto Maria Pirastu, OCD, Karmel ve Vídni a organizační tým:
Tereziánský Karmel v Rakousku
Společnost Edity Steinové v Rakousku
Sestry P. Marie KarmelskéAno, chtěl bych obdržet "online exercicie" prostřednictvím e-mailu:
* označuje požadovanou