Tĩnh tâm mùa vọng được chức bởi các cha dòng Cát Minh 

Từ ngày 29/11/2023 đến ngày 25/12/2023

Ngày 29/11/2023, chúng tôi sẽ bắt đầu tĩnh tâm trên mạng mùa Vọng theo các trường phái của các thánh dòng Cát-Minh  

  Italiano  .         
deutsch | italiano | magyar | français | castellano | nederlands | română | Vietnam

  English  Hrvaska     
indonesia | english | hrvatski | český polski

  
 عربي  | Malta | português/brasileiro


Mùa Vọng 2023
"Thiên Chúa là niềm vui vô tận". Lời khẳng định nổi tiếng này của thánh Têrêsa des Andes (1900-1920), người Chili đầu tiên được phong thánh, giúp chúng ta tĩnh tâm mùa Vọng 2023: vâng, Thiên Chúa dễ thương hơn, đẹp đẽ hơn, đáng yêu hơn người ta nghĩ một cách chung chung! Têrêsa sẽ giúp chúng ta khám phá điều đó, bằng cách chứng tỏ cho chúng ta gương mẫu của một sự thánh thiện nhã nhặn và chia sẻ với chúng ta những lời khuyên dễ hiểu, để đến lượt chúng ta bén rễ trong niềm vui Thiên Chúa. Theo trường phái của thánh nữ, chúng ta sẽ có thể tiếp cận một sự thánh thiện vui tươi, bên cạnh Hài Nhi Thánh…
 
Chương trình mùa Vọng
Mỗi thứ sáu, chúng ta sẽ nhận một bài suy niệm dựa trên các bản văn Kinh Thánh của phụng vụ thánh lễ ngày chúa nhật mùa Vọng tiếp theo. Mỗi bài suy niệm sẽ được soi dẫn bởi lời giáo huấn của Kinh Thánh và thánh Têrêsa des Andes, và sẽ bao gồm những đường hướng thực hành giáo huấn trong tuần tiếp theo. Dưới đây là hành trình của chúng ta:  

 • Chúa nhật thứ 1: “ Sự thành thiện như mục tiêu”
 • Chúa nhật thứ 2:” Sự khiêm nhường là một cách thế để hiểu biết Chúa”
 • Chúa nhật thứ 3: “ Thiên Chúa là niềm vui vô tận”
 • Chúa nhật thứ 4: “ Gần bên Chúa”
 • Giáng sinh: “ Thật là đẹp!”

Bạn có thể đọc nội dung trong tuần dưới dạng: word hoặc PDF (trên máy vi tính hay điện thoại di động). Trong email này bạn sẽ thấy:

 • Một bài suy niệm từ Tin Mừng của ngày chúa nhật và những đường hướng     
              thực hành
 • Những trích dẫn được minh họa để sống mỗi ngày với Kinh Thánh và  
              thánh Têrêsa des Andes, dòng Cát-Minh  
Những bản văn này được quý Linh Mục dòng Cát-Minh Chân Trần Paris Pháp soạn thảo và được Tê-rê-sa Phạm Ngọc Thanh chuyển dịch sang Việt-ngữ.

Áp phích khổ A4 (Download)

Đăng ký
* indicates required