Tĩnh tâm trên mạng của dòng Cát-Minh

Từ ngày 14.2 đến 7.4.2024

Mùa Chay 2024 – Với Cha Gia-cô-bê Chúa Giê-su
(1900-1945)

« Từ Thánh giá đến Ánh sáng»: Vào tháng ba năm 1945, tại trại tập trung Gusen, Linh mục Gia-cô-bê Chúa Giê-su viết nguệch ngoạc bằng bút chì những chữ đầu tiên này có giá trị của một chúc thư thiêng liêng. Bị sở mật thám Đức Quốc Xã Gestapo bắt vào tháng giêng năm 1944 tại tu viện Cát Minh Avon (cảnh tượng được gợi ra trong phim« Xin chào các con» của Louis Malle), nhà giáo dục lỗi lạc mà án phong thánh đang được tiến hành, sẽ mở ra cho chúng ta một con đường mùa Chay mãnh liệt để bước tới ánh sáng của Chúa Ki-tô.  
 

  Italiano  .         
deutsch | italiano | magyar | français | castellano | nederlands | română | Vietnam

  English  Hrvaska     
indonesia | english | hrvatski | český polski

  
 عربي  | Malta | português/brasileiro


Sau phần giới thiệu tĩnh tâm được gửi ngày thứ tư Lễ Tro (14.2.2024), mỗi thứ sáu bạn sẽ nhận một tín thư trong tuần. Bạn có thể xem nội dung trong tuần dưới dạng:  Word hay PDF (trên máy tính hoặc điện thoại thông minh). Trong tín thư, bạn sẽ thấy :

  • một bài suy niệm từ Kinh Thánh và những bản văn của Cha Gia-cô-bê Chúa Giê-su
  • những đường hướng thực hành
  • một bản ghi âm trong tuần
  • lịch mùa Chay để cầu nguyện hằng ngày (Bạn có thể theo dõi lịch mỗi buổi sáng trên trang của chúng tôi Hozana, InstagramFacebook, và Twitter « Carmes de Paris ».)


Áp phích khổ A4 (Download)

Đăng ký
* indicates required