Tĩnh tâm trên mạng của dòng Cát-Minh

Từ ngày 22.02.2023 đến 09.04.2023

Ngày thứ tư 22.02, chúng tôi sẽ bắt đầu tĩnh tâm trên mạng mùa Chay theo trường phái của các thánh dòng Cát-Minh.
 

  Italiano           deutsch | italiano | français | castellano | nederlands | română | Vietnam

    English  Hrvaska       indonesia | português | english | hrvatski | český polski | Malta


Mùa Chay 2023 – Nguyện gẫm, con đường để sống ơn gọi làm con 

Con của Thiên Chúa : chúng ta đã là con trong mầm mống qua bí tích rửa tội. Nhưng làm thế nào để thực hiện một cách viên mãn ơn gọi sâu thẳm để trở thành con trai và con gái cho Thiên Chúa? Nguyện gẫm,  một cách cầu nguyện riêng tư là con đường ưu việt để trở nên con cái trong Đức Ki-tô. Tĩnh tâm mùa Chay này sẽ giúp chúng ta làm mới lại đời sống thiêng liêng của chúng ta trong chiều sâu để sống ân sủng Phục Sinh với lòng tri ân của những người con! 

Chương trình mùa Chay

Mỗi thứ sáu. chúng ta sẽ nhận một bài suy niệm dựa trên các bản văn Kinh Thánh của phụng vụ thánh lễ ngày chúa nhật mùa Chay tiếp theo. Mỗi bài suy niệm sẽ được soi dẫn bởi lời giáo huấn của Kinh Thánh và các thánh dòng Cát-Minh, và sẽ bao gồm những đường hướng thực hành giáo huấn trong tuần tiếp theo. Dưới đây là hành trình của chúng ta:

 

 • Tun 1: Học với Chúa Giê-su về ba thái độ của người con
 • Tun 2: Trong nguyện gẫm, đón nhận tình yêu của Chúa Cha
 • Tun 3: Đón nhân lời mời yên nghỉ trong Thiên Chúa
 • Tun 4: Học cách hồi tâm
 • Tuần 5: Chọn kiên trì cầu nguyện
 • Tuần Thánh: Sống sự vâng phục của Thánh Thể
 • Phục sinh: Lời cầu nguyện truyền giáo và tư tế


Bạn có thể đọc nội dung trong tuần dưới dạng: word hoặc PDF (trên máy vi tính hay điện thoại di động). Trong email này bạn sẽ thấy:

 • Một bài suy niệm từ Tin Mừng của ngày chúa nhật và những đường hướng     
              thực hành
 • Những trích dẫn được minh họa để sống mỗi ngày với Kinh Thánh và các 
              thánh dòng Cát-Minh  
Những bản văn này được quý Linh Mục dòng Cát-Minh Chân Trần Paris Pháp soạn thảo và được Tê-rê-sa Phạm Ngọc Thanh chuyển dịch sang Việt-ngữ.
 

Đăng ký
* indicates required